Wróżenie z pogody

Aeromancja to przepowiadanie przyszłości na podstawie pogody, najczęściej z błyskawic, grzmotów, kształtu chmur oraz kierunku i siły wiatru. Jest to jedna z najstarszych metod wróżenia,

Jest wiele typów wróżenia, które mogą być przypisane określeniu „aeromancja”:

Austromancja – wróżenie poprzez obserwację wiatru;
Anemoskopia – wróżenie przez interpretację kierunku i siły wiatru;
Nephomancja – wróżenie przez interpretację układu chmur;

Ceraunoskopia – wróżenie poprzez interpretację grzmotów i błyskawic;

Chaomancja – wróżenie z powietrznych wizji;
Kometomancja – wróżenie z wyglądu ogona komety;
Meteoromancja – wróżenie z meteorów.

W starożytności ludzie postrzegali aeromancję jako zajęcie dla medium, przez które bogowie okazywali zarazem radość i gniew wobec tego, który ich czcił, więc nie jest zaskoczeniem, że aeromancja jest jedną z najstarszych metod wróżenia.