Psychotronik
Magia

Psychotronika

Psychotronika to interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, utworzona w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi – niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez naukę – zjawiskami. Większość środowisk naukowych uznaje psychotronikę za dziedzinę pozanaukową, nieposiadającą dostatecznych podstaw …

Zaklęcia obrzędowe
Magia

Zaklęcie

Zaklęcie to działanie w magii, składające się z wykonywania określonych ruchów i wypowiadania określonych słów, mające na celu częściowe ukształtowanie rzeczywistości. Zaklęcie może być również afirmacją, gdyż według jednego z modeli magii zaklęcie ma wpłynąć na podświadomość. Obrzędowe zaklęcia bywają śpiewane lub recytowane. Niezrozumiałe słowa wypowiadane przez maga podczas zaklinania …

Wróżenie z pośladków
Magia

Rumpologia

Rumpologia lub wróżenie z pośladków to pseudonauka pokrewna fizjonomice, opierająca się na badaniu nierówności, dołków, brodawek, pieprzyków oraz fałd na pośladkach osoby w podobny sposób do tego, w jaki osoba praktykująca chiromację bada dłonie. Rumpologowie prezentują różne poglądy na temat znaczenia poszczególnych cech pośladków. Według Stallone lewy i prawy pośladek …

Wróżenie z lotu ptaków
Magia

Ornitomancja

Ornitomancja to wróżenie z lotu ptaków. Ornitomancja była najbardziej znana na terenie Fenicji oraz w antycznym Rzymie. W Rzymie nadano jej niemal religijną rangę. W religii Hurytów i Hetytów odgrywała bardzo ważną rolę. Znaki pomyślne Kraczący i dziobiący ziemię kruk przed oddziałem wojska, zwiastuje powodzenie owego oddziału w wyprawie wojennej. …

Interpretacja snów
Magia

Onejromancja

Onejromancja to sztuka przewidywania przyszłości na podstawie interpretacji snów, w tym także wywoływanych przez rytuały i praktyki magiczne specjalnie w celu jasnowidzenia. Onejromancja jest praktykowana od najdawniejszych czasów, wzmianki o niej odnaleźć można w zabytkach piśmiennictwa starożytnego. Niezmiennie popularnością cieszą się senniki, zawierające interpretacje symboliki marzeń sennych.

Wróżenie z kart
Magia

Kartomancja

Kartomancja to wróżenie z kart, przeważnie są to karty do gry 24-listkowe (klasyczna kabała perska, od asa do dziewiątek), 32-listkowe (od asa do siódemek) lub 52-listkowe (od asa do dwójek). Poszczególnym kartom przypisuje się różne znaczenia, a z ich wzajemnego rozkładu odczytuje się przepowiednię. Przyjęcie określonej konwencji odczytywania i interpretacji …