Moc karta tarota
Tarot

Moc

Moc, Siła – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj oznaczana numerem XI, czasem VIII (zamiennie z kartą Sprawiedliwości). Czasem kojarzona z postacią Heraklesa. Karta ta kojarzy się z siłą i witalnością, a także z aktywnością fizyczną. W poszczególnych położeniach ma jednak przeciwny sens – „prosta” oznacza pracowitość i dbałość o …

Koło Fortuny karta tarota
Tarot

Koło Fortuny

Koło Fortuny – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem X. Koło Fortuny symbolizuje zmienność losu i dalszy przebieg wypadków. W postaci prostej najczęściej oznacza powodzenie, szczęście – w miłości, pracy zawodowej; także zdobycie pieniędzy bądź względów ukochanej osoby. Przeciwne znaczenie ma karta odwrócona, która jest kojarzona z nieszczęśliwymi …

Eremita karta tarota
Tarot

Eremita

Eremita, in. Pustelnik – karta tarota należąca do Wielkich Arkanów. Oznaczana numerem IX, czasem zapisywanym jako VIIII. Karta Eremity oznacza mądrość, doświadczenie, umiejętność podejmowania ważnych decyzji, uporządkowanie życia. Kojarzona bywa z zainteresowaniem psychologią, sztukami magicznymi i poszukiwaniem drogi do poznania prawdy. Bywa też symbolem samotności i opuszczenia, czy też zamknięcia …

Sprawiedliwość karta tarota
Tarot

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj oznaczana numerem VIII, czasem XI (zamiennie z kartą Mocy). Często identyfikowana jest z boginią Temidą. Ta karta kojarzy się z zakończeniem procesu sądowego, ale także rozwiązaniem jakiegoś problemu. Ma przeciwstawne znaczenia w zależności od położenia – prosta symbolizuje wyrok sprawiedliwy, właściwą …

Rydwan karta tarota
Tarot

Rydwan

Rydwan – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem VII. Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad …

Kochankowie karta tarota
Tarot

Kochankowie

Kochankowie – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem VI. Znaczenie karty Kochankowie jest związane z dylematem dotyczącym uczuć, najczęściej spowodowanym koniecznością wyboru jednej miłości, a odrzuceniem innej. W pozycji prostej karta oznacza uczucie samo w sobie, często niespodziewane. W pozycji odwróconej karta bywa kojarzona z rozpadem związku, separacją, …