Rudolf Steiner
Magia

Antropozofia

Antropozofia to szkoła duchowa, światopogląd ezoteryczny i całościowa propozycja przebudowy cywilizacji materialistycznej, zapoczątkowana i inspirowana w pierwszych dwóch dekadach XX w. przez austriackiego filozofa, wizjonera i gnostyka Rudolfa Steinera. Centralną rolę w antropozofii odgrywa bezpośrednie poznanie świata duchowego wsparte na indywidualnym doświadczeniu, praktyce duchowej i na związanej z tą praktyką …

mityczna świadomość
Magia

Myślenie mityczne

Myślenie mityczne, to sposób myślenia charakterystyczny dla człowieka kultury tradycyjnej, w którym mit pełni rolę uniwersalnej opowieści wyjaśniającej i uzasadniającej człowiekowi jego usytuowanie w świecie. Myślenie mityczne wiąże się z pewnym stanem wiedzy na temat świata, w którym wyjaśnia się specyfikę określonych zjawisk przyrodniczych dziełom bogów i bohaterów, które miały …

Mitologia gnostycka
Magia

Gnoza

Gnoza to forma świadomości religijnej podkreślająca wartość wiedzy jako narzędzia samozbawienia. Mitologia gnostycka przedstawia człowieka jako pogrążonego we śnie – obudzenie z niego to poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu. Terminem tym najczęściej określa się ruchy religijne późnego antyku i wczesnego średniowiecza. Wśród nich wyróżnić można dwa główne nurty: gnozę …

Dar jasnowidzenia
Magia

Retrokognicja

Retrokognicja to odmiana jasnowidzenia umożliwiająca widzenie zdarzeń przeszłych, odbieranych z wymiaru normalnie niedostępnego. Zjawisko zaliczane jest do pseudonauki, ponieważ współczesna nauka stoi na stanowisku, iż nie istnieją wiarygodne badania potwierdzające jego istnienie. Druga strona natomiast twierdzi, że nauka specjalnie zaprzecza istnieniu tego zjawiska, ignorując dowody, ponieważ nie potrafiłaby go wyjaśnić …

Samozapłon ciała
Magia

Samospalenie

Samospalenie to zjawisko polegające na samozapłonie ludzkiego ciała z nieznanych przyczyn. Istnienie zjawiska nie zostało udowodnione naukowo. Zdaniem osób, przekonanych co do faktycznego występowania samospalenia, typowymi zjawiskami zachodzącymi w jego trakcie są jasnoniebieski kolor płomieni oraz gęsty gryzący dym wydobywający się z ciała. Do tego dochodzi jeszcze syk do złudzenia …

Ludzkie pochodnie
Magia

Pirokineza

Pirokineza to umiejętność wzniecania ognia siłą woli, zaliczana do kategorii zjawisk paranormalnych. W niektórych przypadkach mówi się o pełnej kontroli nad płomieniami (np. temperatura, ukierunkowanie, moc itp.) lub nieświadomym użyciu zdolności (m.in. tzw. „ludzkie pochodnie”), a także umiejętności podnoszenia temperatury w danym pomieszczeniu lub skupieniu ciepła na przedmiocie. Podobnie jak …