editor

Wolnomularstwo

Wolnomularstwo to inaczej masoneria bądź sztuka królewska – międzynarodowy ruch społeczny, mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi...

Oko Ra

Oko Ra to czczony w starożytnym Egipcie potężny symbol, któremu przypisywano moc ochronną przed złem. W mitologii egipskiej występowało jako...

Oko Horusa

Oko Horusa to w mitologii staroegipskiej symbol odrodzenia i powracania do zdrowia. W Egipcie w okresie Starego Państwa oko było...

Czakra

Ćakra, czakra, czakram to według wierzeń religii dharmicznych, oraz ezoteryków, ośrodek energetyczny w ciele, czyli miejsce, gdzie krzyżuje się wiele...

Tantra

Tantra to rodzaj dzieła, właściwy dla tantryzmu śaktyjskiego, dźinijskiego i buddyjskiego. Tantra to tekst ezoteryczny, może zawierać zarówno opisy doktryny...