Koszmar senny

Senne koszmary

Koszmar senny to długotrwałe, wywołujące przerażenie marzenie senne, występujące w fazie snu REM, których treść przedstawia wydarzenia zagrażające życiu, bezpieczeństwu czy własnej integralności; ich wystąpienie przerywa sen. Koszmarom sennym towarzyszą negatywne emocje, takie jak: przerażenie, gniew, lęk i złość. W istotny sposób pogarszają jakość snu, mogą powodować bezsenność, wywoływać negatywne konsekwencje zdrowia fizycznego i psychicznego, problemy z koncentracją w ciągu dnia, poczucie zagrożenia lub chronicznego zmęczenia.

Koszmary senne diagnozowane są często:

u ofiar przemocy w rodzinie, nawet jeśli od traumatycznych wydarzeń upłynęło wiele lat
u kobiet, które padły ofiarą gwałtu
u weteranów wojennych
u ofiar wypadków komunikacyjnych
u osób molestowanych seksualnie w dzieciństwie

Do negatywnych skutków nawracających koszmarów sennych należą

bezsenność;
strach przed zaśnięciem;
chroniczne zmęczenie, wynikające z obniżenia jakości snu;
kłopoty z koncentracją w ciągu dnia;
gorsze funkcjonowanie w pracy u osób dorosłych i obniżenie ocen u dzieci w wieku szkolnym;
zaburzenie prawidłowego funkcjonowania funkcji poznawczych;
napady paniki.