Krystalomancja

Wróżenie z kuli
Magia

Krystalomancja, to także sferomancja lub wróżenie z kuli – przepowiadanie przyszłości na podstawie wizji dostrzeganych przez wróżbitę w kryształowej (wykonanej ze szkła kryształowego) kuli.

Wróżbici używający kuli twierdzą, że przy jej pomocy są zdolni np. uzyskiwać odpowiedzi na rozmaite pytania, przewidywać przebieg przyszłych zdarzeń, przepowiadać los, pomagać klientowi podejmować decyzje w bieżących sprawach, znajdować wyjście z kłopotów, dokonywać analizy ludzkich charakterów.

Wierzenia hawajskie
Magia
Huna

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedom Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. „Huna” w języku hawajskim znaczy „tajemnica” Max Long podczas pracy w jednej z hawajskich szkół, przez przypadek, zetknął się z miejscowymi praktykami magicznymi. Następnie w celu bliższego ich poznania spędził znaczną część życia na poszukiwaniach …

Karzełki i skrzaty
Magia
Duchy domowe

Duchy domowe to według dawnych wierzeń ludowych istoty nadprzyrodzone zamieszkujące w każdym domu. Wiara ta miała swe zakorzenienie w kulcie przodków, którzy nawet po śmierci pozostawali blisko swoich siedzib: grzebano ich w otoczeniu domu lub nawet pod podłogą izby. Duchy domowe dzielono na dwie kategorie: przyjazne i niebezpieczne. Rola niektórych …

Indyjska joga
Magia
Hathajoga

Hathajoga to tradycja indyjskiej jogi, bazująca głównie na pozycjach ciała asana, sześciu procesach oczyszczających krija oraz na kontroli oddechu (pranajama). Słowo hatha znaczy siła. Wyrazu tego używa się jako przysłówka w sensie „przemocą” lub „wbrew czyjejś woli”. Słowo to składa się z dwóch członów ha oznaczającego słońce i tha oznaczającego …