Parapsychologia

Nieznane moce

Parapsychologia to dziedzina badająca rzekome zjawiska psychiczne, wywołane przez siły, zdające się posiadać charakter inteligentny lub przez nieznane moce utajone w umyśle ludzkim.

Bywa też definiowana jako nauka badająca zjawiska paranormalne za pomocą metod eksperymentalnych i statystycznych – często poprzez metaanalizę i badania statystyczne z udziałem generatorów zdarzeń losowych.

Parapsychologia zajmuje się tą sferą naszej psychiki i niecodziennymi zjawiskami z nią związanymi, które znajdują się obok zainteresowań tradycyjnie pojmowanej psychologii. Specyfika badanych przez parapsychologię zjawisk polega przede wszystkim na tym, że wymykają się one opisom naukowym. Współczesna nauka często kwestionuje ich istnienie ze względu na brak rzetelnych dowodów badań.

Pramatką parapsychologii była magia. Dzięki określonym rytuałom i praktykom magicznym, wykorzystywanym przez osoby obdarzone nadprzyrodzoną mocą. Ludzie od zawsze chcieli zapanować nad siłami natury i nawiązać kontakty z innymi poziomami codziennej rzeczywistości, z innymi wymiarami.

Parapsychologia bada 4 grupy zjawisk paranormalnych:

Jasnowidztwo – wiedza o zaginionych osobach, lub rzeczach.
Telepatia – bezpośrednie połączenie między dwoma umysłami.
Prekognicja – wiedza o tym co się jeszcze nie zdarzyło, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy
Anomalna perturbacja (inaczej psychokineza, PK, lub BMI) – poruszanie przedmiotów (lub inne oddziaływanie na świat fizyczny) wyłącznie siłą umysłu.

Jasnowidztwo, telepatię i prekognicję można określić ogólnie nazwą anomalna kognicja, natomiast wszystkie zjawiska paranormalne nazywane są anomalnymi zjawiskami mentalnymi. Obecnie również zanika granica pomiędzy anomalną kognicją a anomalną perturbacją, co jest spowodowane przez wyniki najnowszych eksperymentów.

Parapsychologia zajmuje się badaniem procesów psi, które dzielą się na:

postrzeganie pozazmysłowe, czyli postrzeganie, w którym nie biorą udziału znane zmysły
telepatia – porozumiewanie się, w którym nie biorą udziału znane zmysły
jasnowidzenie – spostrzeganie odległych zdarzeń lub przedmiotów, w którym nie biorą udziału znane zmysły
prekognicja (przedwiedza) – paranormalna zdolność poznawania przyszłych zdarzeń
retrokognicja – paranormalna zdolność poznawania zdarzeń przeszłych
psychokineza, czyli psychiczne oddziaływanie na zjawiska przestrzenne