Postrzeganie pozazmysłowe

Szósty zmysł

Postrzeganie pozazmysłowe – ESP to rzekoma umiejętność zdobywania informacji poznawczej inaczej niż za pomocą znanych zmysłów, tzn. na przykład wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku lub propriocepcji. ESP – postrzeganie pozazmysłowe jest nazwane jako „szósty” zmysł, instynkt lub przeczucie, jest również znana jako intuicja.

Termin ESP – oznacza pozyskiwanie informacji za pomocą zmysłu zewnętrznego do podstawowych założeń ograniczających sferę nauki, takie jak te organizmy mogą otrzymywać informacje z przeszłości do teraźniejszości. Termin ESP został przyjęty w Duke University, przez psychologa Joseph Banks Rhine do określenia zdolności psychicznej, takie jak telepatia, jasnowidzenie i jasnosłyszenia i ich trans-czasowego działania jako prekognicji lub retrokognicji. ESP, implikuje źródła informacji nieznane nauce; po raz pierwszy użyty został przez Fredericka Myersa.

Typy postrzegania pozazmysłowego:
postrzeganie zdarzeń w innym miejscu i czasie (jasnowidzenie, prekognicja, retrokognicja)
postrzeganie rzeczy niewidocznych dla innych (widzenie aury)
zdolność do komunikacji (bez środków technicznych) z ludźmi będącymi daleko (telepatia), nieżyjącymi (jako medium) lub przebywającymi w innych wymiarach (projekcja astralna)