Przyszłość

W przyszłości

Przyszłość to część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.

Rozważania na temat przyszłości zawsze zajmowały szczególne miejsce w filozofii oraz w życiu duchowym człowieka. Jest rzeczą dyskusyjną, czy ludzki mózg jest wynikiem ewolucji zdolności potrzebnych do przewidywania przyszłości, to znaczy abstrakcyjnej wyobraźni, logiki i wnioskowania indukcyjnego. Wyobraźnia pozwala nam „zobaczyć” wiarygodny model danej sytuacji bez efektywnego obserwowania go.

Człowiek, pomimo posiadania tak potężnych instrumentów, dążył do jeszcze lepszego przewidywania przyszłości. Osoby twierdzące, że potrafią przewidywać przyszłość za pomocą postrzegania pozazmysłowego (np. wyrocznie i wróżbici) cieszyły się olbrzymim szacunkiem w wielu społecznościach zarówno w przeszłości, jak i teraz. Wiele pseudonauk, takich jak astrologia lub chiromancja, powstało po to, aby móc przewidywać przyszłość. W pewnym sensie również fizyka jest nauką próbującą dokonywać ilościowych i jakościowych prognoz przyszłości.