Rydwan – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem VII.

Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad sytuacją.

Ogólnie karta dotyczy także panowania nad samym sobą, a także podróż.