Polskie Pogaństwo
Magia

Poganie

Poganie to deprecjonujące określenie używane przez chrześcijan wobec wyznawców religii niechrześcijańskich, głównie niemonoteistycznych, politeistycznych i animalistycznych, w Polsce od XII wieku określeniem poganin posługiwano się jako formą zniewagi. Odpowiednik żydowskiego goj i islamskiego giaur. Słowo poganin może mieć charakter deprecjonujący jednak wielu wyznawców religii przedchrześcijańskich używa tego określenia bez negatywnego …