tarok

Tarot

Tarot lub tarok to talia kart do gry, wróżenia lub medytacji. Współczesna talia tarota „wróżebnego” obejmuje standardowo 78 kart w...