Wróżenie z kuli
Magia

Krystalomancja

Krystalomancja, to także sferomancja lub wróżenie z kuli – przepowiadanie przyszłości na podstawie wizji dostrzeganych przez wróżbitę w kryształowej (wykonanej ze szkła kryształowego) kuli. Wróżbici używający kuli twierdzą, że przy jej pomocy są zdolni np. uzyskiwać odpowiedzi na rozmaite pytania, przewidywać przebieg przyszłych zdarzeń, przepowiadać los, pomagać klientowi podejmować decyzje …