Wróżenie z pośladków
Magia

Rumpologia

Rumpologia lub wróżenie z pośladków to pseudonauka pokrewna fizjonomice, opierająca się na badaniu nierówności, dołków, brodawek, pieprzyków oraz fałd na pośladkach osoby w podobny sposób do tego, w jaki osoba praktykująca chiromację bada dłonie. Rumpologowie prezentują różne poglądy na temat znaczenia poszczególnych cech pośladków. Według Stallone lewy i prawy pośladek …