Nieznane moce
Magia

Parapsychologia

Parapsychologia to dziedzina badająca rzekome zjawiska psychiczne, wywołane przez siły, zdające się posiadać charakter inteligentny lub przez nieznane moce utajone w umyśle ludzkim. Bywa też definiowana jako nauka badająca zjawiska paranormalne za pomocą metod eksperymentalnych i statystycznych – często poprzez metaanalizę i badania statystyczne z udziałem generatorów zdarzeń losowych. Parapsychologia …