Teleportacja

Teleportacja ludzi

Teleportacja to proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni. Słowo teleportacja zostało po raz pierwszy użyte prawdopodobnie przez Charlesa Forta.

Przy obecnym stanie nauki i techniki mówi się jedynie o teleportacji kwantowej, dotyczącej:

jedynie stanów cząstek elementarnych i oznacza przesłanie stanu kwantowego cząstki A do odległej cząstki B. Proces wiąże się ze zniszczeniem stanu kwantowego A ;
pierwszej teleportacji kwantowej dokonano poprzez przesłanie stanu polaryzacji pomiędzy dwoma fotonami. Nature z roku 2004 poinformowało, że naukowcom z USA i Austrii udało się teleportować stany kwantowe pomiędzy dwoma atomami.
teleportacja kwantowa nie jest procesem natychmiastowym. Nawet w najprostszym przypadku jest niemożliwa bez klasycznego przekazu  informacji. Zatem proces ten nie może zachodzić z prędkością większą od prędkości światła w próżni.

Teleportacja obiektów makroskopowych należy nadal do dziedziny s-f i paranauki.

Teleportacja jest bardzo popularnym motywem fantastyki naukowej, gdzie występują urządzenia jak międzygwiezdne teleportery, zwłaszcza tak zwanej hard science-fiction.

Z teleportacją związany jest często inny popularny motyw SF – podróżowanie w czasie.