Teozofia

Świat nadprzyrodzony

Teozofia jest to światopogląd religijno-filozoficzny głoszący możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania jego tajemnic przede wszystkim przez mistyczne objawienie, w węższym znaczeniu jeden z przejawów tendencji połączenia różnych religii głoszony przez Towarzystwo Teozoficzne. Termin „teozofia” wywodzi się z greckich wyrazów θεóς „bóg” i σοφία „mądrość”.

Idee.
wiara w bezosobowy Absolut i wszechobecną świadomość
wieczność kosmosu i natury jako emanacji absolutu
reinkarnacja – każda dusza przechodzi przez stadia roślinne, zwierzęce, zanim wcieli się w ciało ludzkie
karma – odpowiedzialność każdej istoty za własne czyny
ewolucja – cały wszechświat, od ludzi po gwiazdy, dąży do doskonałości i zjednoczenia z Absolutem
uniwersalne braterstwo ludzkości

Według teozofii, człowiek jest istotą zawierającą w sobie 7 form istnienia, różniących się trwałością i doskonałością;

ciało fizyczne (sthula-sarira)
prana (energia życiowa)
ciało eteryczne (linga-sarira; tzw. sobowtór)
dusza zwierzęca (kamarupa; siedziba namiętności)
intelekt (manas)
jaźń (buddhi; dusza duchowa)
duch (atma; emanacja absolutu)