Teraźniejszość

W teraźniejszości

Teraźniejszość to część linii czasu dziejąca się obecnie (w liniowej koncepcji czasu). W tym sensie teraźniejszości przeciwstawia się przeszłość oraz przyszłość.

W filozofii istnieje pozycja zwana prezentyzmem, według której teraźniejszość jest jedynym z trzech wymienionych stanów (przeszłość, przyszłość, teraźniejszość), który rzeczywiście istnieje. Terminy, które stosuje się do mówienia o pozostałych stanach, są konwencjami i nie należy z nich wyciągać konsekwencji ontologicznych.

W sztuce, według Bohrera, wyobraźnia estetyczna człowieka doświadcza momentów intensywnych emocjonalnie w stanie absolutnej teraźniejszości, która może być wyłącznie wyczekiwana lub wspominana po tym, gdy miała miejsce. Doświadczenia te właściwe są modernizmowi i odpowiadają ciągłemu poczuciu utraty teraźniejszości.