Przepowiednia

W starożytności wyrocznią nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych.

Do najbardziej znanych wyroczni należały:

Wyrocznia delficka w świątyni Apollina w Delfach
wyrocznia Zeusa w Dodonie
wyrocznia Amona w oazie Siwa
wyrocznia bogini Tanit w Kartaginie
wyrocznia Asklepiosa w Epidauros
wyrocznia Neczung w Tybecie

W starożytnym Rzymie podobną rolę spełniały wieszczki Sybille.