Huna

Skąd pochodzi Huna. Zasady huny, co to jest huna i na czym polega filozofia Huny. Kim byli kahuni

Huna

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedom Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. "Huna" w języku hawajskim znaczy...

Świadomość

Świadomość to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy...

Podświadomość

Podświadomość to część ludzkiej psychiki, w której zgromadzone są treści nieuświadamiane sobie – obecne poza świadomością, mimowolne, mimowiedne. Treści podświadome...

Nadświadomość

Superego, nadświadomość to jedna ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz id. Superego stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych...

Szamanizm

Szamanizm to zespół praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie stosunku świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana jako...