Wróżenie

Co to są wróżby i na czym polega wróżenie. Skąd pochodzi wróżenie i z czego można wróżyć, oraz sposoby wróżenia

Wróżenie

Wróżenie - wróżbiarstwo, dywinacja, to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według...

Przeszłość

Przeszłość to część linii czasu, która już się wydarzyła (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie...

Wyrocznia

W starożytności wyrocznią nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w...

Tarot

Tarot lub tarok to talia kart do gry, wróżenia lub medytacji. Współczesna talia tarota „wróżebnego” obejmuje standardowo 78 kart w...