ezoteryka to tu

Czym zajmuje się ezoteryka. Zainteresowanie tematyką ezoteryczną towarzyszy ludziom od wielu lat, i choć może się to wydawać niezrozumiałe, wcale nie słabnie wraz z rozwojem nauki i postępem cywilizacyjnym. Odwieczne dążenie człowieka do poznania nieznanego, uchylenia kurtyny dzielącej świat materialny od duchowego, sprawia, że wielkim zainteresowaniem cieszą się również dziś takie dziedziny jak parapsychologia i psychotronika.

Zagadnienia szeroko rozumianej parapsychologii skupiają się wokół zjawisk psychicznych wywoływanych bądź to przez siły ludzkiego umysłu, bądź to przez zewnętrzne moce, niezgłębione jeszcze przez konwencjonalną naukę. Podstawowe dziedziny parapsychologii to jasnowidzenie, telepatia, prekognicja i psychokineza.

Próbę naukowego opisania zjawisk niezdefiniowanych za pomocą tradycyjnych metod podejmuje psychotronika, dziedzina wiedzy skupiona na poznawaniu przyczyn wszystkiego, co można określić mianem „nadnaturalne”. Psychotronika ma charakter interdyscyplinarny i stawia sobie za cel opisanie źródeł takich zjawisk jak telepatia czy jasnowidzenie, korzystając z dorobku wielu innych gałęzi nauki, takich jak antropologia, psychologia czy biofizyka.

Ezoteryka, wiedza tajemna to słowo i idea powstałe w XIX wieku. Ezoteryka odnosi się do rzeczy tajemnych, zwłaszcza takich, które są lub były trzymane w tajemnicy w obawie przed prześladowaniami i niezrozumieniem przez innych, a także w celu niedopuszczenia do ich złego użycia przez osoby niepowołane.

Pojęcie ezoteryzm pokrywa się głównie z okultyzmem oznaczającym „wiedzę ukrytą”. Jednakże w XX wieku wielu ezoterystów unikało nazywania siebie okultystami z powodu negatywnego zabarwienia jakie słowu temu przypisywano ze względu na przypuszczenia, że okultyzm wiąże się magią lub oddawaniem czci diabłu.

Magiczny świat ezoteryki. Ezoteryzm zwykle koncentruje się na osobistym oświeceniu i wewnętrznych praktykach duchowych, zaś religie zorganizowane czy egzoteryzm skupia się na wspólnych praktykach i rytuałach, a także na prawach które rządzą społecznością. Pomimo tego także ezoteryzm zawiera tradycje, instytucje i inne publiczne aspekty.

Odmiany praktyk ezoterycznych. Szkoły ezoteryczne są to szkoły w których nauczane są dziedziny wiedzy tajemnej wiodące do wtajemniczenia. Oto niektóre z nich:

Gnostycyzm naucza, iż ten świat nie jest naszym prawdziwym domem – że gdy przejrzymy przez iluzję i zrozumiemy naszą prawdziwą naturę, będziemy mogli stąd uciec i powrócić do świata duchowego.

Hermetyzm, włączając w to także astrologię, opiera się na założeniu, że dusza i kosmos są w jakiś tajemniczy sposób ze sobą powiązane. „Jak na górze, tak i na dole”.

Masoneria i niektóre formy alchemii używają symbolicznych sposobów, by pomóc praktykantom w ich dążeniu do stania się lepszymi, czego celem jest pogłębianie swoich zalet i zbliżanie się ku boskości.

Teozofia i jej odłamy nauczają, iż istnieją „ukryci mistrzowie”, którzy kierują rozwojem duchowym ludzkości. Jeśli chcemy, możemy aktywnie wspomagać ich w tej pracy.

Spirytualizm kładzie nacisk na bezpośrednie doświadczenia życia pozagrobowego poprzez kontakty z duchami.

Czwarta droga to pogląd, że ludzie normalnie funkcjonują jak automaty, które jednak mogą się przebudzić dzięki specjalnym praktykom, które wytrząsają nas z normalnych, otumaniających umysł nawyków.

Psychologia Junga szuka sposobów na zintegrowanie różnych dualności i przeciwności w psyche pacjenta poprzez użycie mitów, snów i wizji.

Najważniejszą jednak częścią ezoteryzmu, pomijając te wspomniane powyżej, jest chęć odkrywania nieznanego, która sprawiała, iż wielu ludzi poprzez wieki szukało odpowiedzi na dręczące ich pytania .