Ciało astralne

Świat astralny
Magia

Ciało astralne to pole wyrażania się uczuć i pragnień człowieka, istniejące w planie astralnym w paranaukach, spirytyzmie, okultyzmie, ezoteryce oraz niektórych systemach filozoficznych i religiach. Posiadają je także zwierzęta.

Ciało astralne stanowi pomost obustronnych wibracji pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem fizycznym. Na rodzaj ciała astralnego bezpośredni wpływ mają afekty np. gniewu, nienawiści, namiętności, miłości i instynktu, a pośredni myśli oraz fizyczne przyzwyczajenia.

Po śmierci fizycznej człowieka jego ciało astralne pozostaje w planie astralnym, stworzonym przez jego myśli i pragnienia. Odpowiada to mitologicznej wizji Hadesu, jako krainy zmarłych, oraz katolickiej koncepcji czyśćca. Czas pozostawania w świecie astralnym uzależniony jest od rodzaju pola wyrażania uczuć i pragnień (szlachetnych bądź niskich) za życia.

Wierzenia hawajskie
Magia
Huna

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedom Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. „Huna” w języku hawajskim znaczy „tajemnica” Max Long podczas pracy w jednej z hawajskich szkół, przez przypadek, zetknął się z miejscowymi praktykami magicznymi. Następnie w celu bliższego ich poznania spędził znaczną część życia na poszukiwaniach …

Karzełki i skrzaty
Magia
Duchy domowe

Duchy domowe to według dawnych wierzeń ludowych istoty nadprzyrodzone zamieszkujące w każdym domu. Wiara ta miała swe zakorzenienie w kulcie przodków, którzy nawet po śmierci pozostawali blisko swoich siedzib: grzebano ich w otoczeniu domu lub nawet pod podłogą izby. Duchy domowe dzielono na dwie kategorie: przyjazne i niebezpieczne. Rola niektórych …

Indyjska joga
Magia
Hathajoga

Hathajoga to tradycja indyjskiej jogi, bazująca głównie na pozycjach ciała asana, sześciu procesach oczyszczających krija oraz na kontroli oddechu (pranajama). Słowo hatha znaczy siła. Wyrazu tego używa się jako przysłówka w sensie „przemocą” lub „wbrew czyjejś woli”. Słowo to składa się z dwóch członów ha oznaczającego słońce i tha oznaczającego …