Ornitomancja

Wróżenie z lotu ptaków

Ornitomancja to wróżenie z lotu ptaków. Ornitomancja była najbardziej znana na terenie Fenicji oraz w antycznym Rzymie. W Rzymie nadano jej niemal religijną rangę. W religii Hurytów i Hetytów odgrywała bardzo ważną rolę.

Znaki pomyślne

Kraczący i dziobiący ziemię kruk przed oddziałem wojska, zwiastuje powodzenie owego oddziału w wyprawie wojennej.
Zobaczenie ptaka po swojej prawej stronie.
Mewa siadająca na łodzi, którą się podróżuje.
Fał krukowy – wróżba z zachowania się kruka, według chamaiłów polskotatarskich oznacza szczęście.

Znaki nieszczęśliwe

Ujrzeć ptaki po lewej stronie.
Mewa muskająca w locie skrzydłami człowieka (znak śmierci)