Wróżenie

Wróżbiarstwo
Magia

Wróżenie – wróżbiarstwo, dywinacja, to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych. W środowisku naukowym wróżenie uznawane jest za pseudonaukę. Nie istnieje dowód potwierdzający skuteczność wróżenia.

Badania etnograficzne różnych kultur wykazały, że wróżby są równie popularne jak wiara w bóstwa. Większość przepowiedni odnosi się do szczęścia w miłości, majątku lub posiadania dzieci, czyli do tego co najbardziej interesuje większość ludzkości.

Niektórzy przypisują popularności wróżbiarstwa kilka przyczyn psychologicznych:

Język wróżb jest prawie zawsze na tyle niejasny, aby trudno było zweryfikować ich prawdziwość w przyszłości, gdyż prawie zawsze pozostawia on dużą możliwość interpretacji, tego co ma się właściwie zgodnie z wróżbą wydarzyć.
Ludzie wierzący we wróżby mają skłonność do zapominania nieudanych przepowiedni. Za to doskonale pamiętają te, które się sprawdziły.
Wróżbiarze są dobrymi psychologami praktycznymi i umieją odgadywać, czego od nich oczekują klienci, „przepowiadając” im taką przyszłość, której się klienci podświadomie obawiają, lub odwrotnie – mówiąc im to, co chcą usłyszeć.

Techniki wróżenia

aeromancja – wróżenie na podstawie obserwacji atmosfery i zachodzących w niej zjawisk: wróżenie z chmur, komet itp.
aksynomancja – wróżenie za pomocą siekiery lub topora
alektromancja – wróżenie przy użyciu specjalnie tresowanego koguta
aleuromancja – wróżenie za pomocą mąki
alfitomancja – wróżenie za pomocą chleba jęczmiennego
alomancja – wróżenie za pomocą soli
amniomancja – wróżenie z tzw. czepka, czyli błony otaczającej czasem głowę noworodka
antropomancja – wróżenie polegające na badaniu wnętrzności kobiet i mężczyzn
apantomancja – wróżenie na podstawie niespodziewanie napotkanych zwierząt lub znalezionych przedmiotów
arytomancja (arytmomancja) – wróżenie z liczb
astragalomancja – wróżenie za pomocą kości do gry lub kostek oznaczonych literami alfabetu
astrologia – wróżenie na podstawie aspektów, pozycji i wpływów ciał niebieskich
belomancja wróżenie ze strzał
bibliomancja – wróżenie przy użyciu świętych ksiąg
brontoskopia – wróżenie z grzmotów i piorunów
bryzomancja – wróżenie ze snów odnoszące się do greckiej bogini Brizo
ceromancja – wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą, np. na Andrzejki
chiromancja – czytanie z linii na dłoni
dafnomancja – wróżenie z gałązek lauru wrzucanych w ogień
daktylomancja – wróżenie za pomocą pierścieni lub obrączek sporządzanych pod wpływem pewnych konstelacji
demonomancja – wróżenie przy pomocy demonów, np. poprzez wyrocznie
filirodomancja – wróżenie z liści róży
gastromancja (garosmancja) – wróżenie ze światła świec odbitego na powierzchni wody umieszczonej w okrągłym szklanym naczyniu
geomancja – wróżenie z rozrzucanego pyłu lub ziemi, wróżenie z naturalnych pęknięć i szczelin na powierzchni ziemi
wróżenie z gałęzi – np. wróżenie z gałęzi jemioły, wróżenie z gałązek wiśni, zob. też. powyżej dafnomancja
haruspicja – wróżenie z wnętrzności zwierząt, głównie z wątroby
hieromancja – wróżenie z chodu i trzewi zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę
hydromancja – wróżenie z wody
ichtiomancja – wróżenie z wnętrzności ryb

idolomancja – wróżenie z figurek, wizerunków i posągów
kapnomancja – wróżenie z dymu
kartomancja – wróżenie z kart, w tym także z kart tarota
katoptromancja – wróżenie ze zwierciadła
kattabomancja – wróżenie z naczyń wykonanych z metalu
kledonismancja – wróżenie z wypowiedzianych lub zasłyszanych słów
kleidomancja (klejdonomancja) – rozmaite metody wróżenia za pomocą klucza
kleromancja – wróżenie za pomocą kości zwierząt, kości do gry lub nasion bobu
koskinomancja – wróżenie za pomocą sita lub przetaka
krystalomancja – wróżenie z kryształów
lekanomancja – z ruchów węży
litomancja – wróżenie z dźwięku wydawanego przez poruszane kamienie szlachetne
logarytmancja – wróżenie za pomocą logarytmów
macharomancja – wróżenie z noży
metoposkopia – wróżenie ze zmarszczek na czole
miomancja – wróżenie z zachowania szczurów lub myszy
nekromancja – wywoływanie zmarłych lub wróżenie przy użyciu zwłok ludzkich
numerologia – wróżenie oparte na symbolice cyfr
oinomancja – wróżenie z barwy wina oraz z okoliczności towarzyszących jego piciu
ololigomancja – wróżenie ze sposobu szczekania psów
omfalomancja – wróżenie z pępka lub pępowiny
omomancja – wróżenie z kości łopatkowych
onejromancja – wróżenie z marzeń sennych
onomancja (onomatomancja) – wróżenie z imion
onychomancja – wróżenie z paznokci
ornitomancja – wróżenie z lotu, krzyku i śpie­wu ptaków
wróżenie z owoców jadalnych – np. wróżenie z jabłek, wróżenie z orzechów włoskich
owomancja (owoskopia) – wróżenie z jaj
pecomancja – wróżenie ze źródła
piromancja – wróżenie z ognia
rabdomancja – wróżenie za pomocą kijów lub okorowanych witek
rumpologia – wróżenie z pośladków
wróżenie z run
wróżenie z ryżu
sciomancja – wróżenie z cieni
skapulimancja – wróżenie z pęknięć na powierzchni wypalonej kości
stareomancja – przepowiadanie przyszłości z żywiołów
tasseomancja – wróżenie z fusów
tuframancja – wróżenie z popiołów
tyromancja – wróżenie ze sposobu, w jaki ścina się ser

Wierzenia hawajskie
Magia
Huna

Huna to nazwa nadana przez Maxa Freedom Longa opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. „Huna” w języku hawajskim znaczy „tajemnica” Max Long podczas pracy w jednej z hawajskich szkół, przez przypadek, zetknął się z miejscowymi praktykami magicznymi. Następnie w celu bliższego ich poznania spędził znaczną część życia na poszukiwaniach …

Karzełki i skrzaty
Magia
Duchy domowe

Duchy domowe to według dawnych wierzeń ludowych istoty nadprzyrodzone zamieszkujące w każdym domu. Wiara ta miała swe zakorzenienie w kulcie przodków, którzy nawet po śmierci pozostawali blisko swoich siedzib: grzebano ich w otoczeniu domu lub nawet pod podłogą izby. Duchy domowe dzielono na dwie kategorie: przyjazne i niebezpieczne. Rola niektórych …

Indyjska joga
Magia
Hathajoga

Hathajoga to tradycja indyjskiej jogi, bazująca głównie na pozycjach ciała asana, sześciu procesach oczyszczających krija oraz na kontroli oddechu (pranajama). Słowo hatha znaczy siła. Wyrazu tego używa się jako przysłówka w sensie „przemocą” lub „wbrew czyjejś woli”. Słowo to składa się z dwóch członów ha oznaczającego słońce i tha oznaczającego …