Wróżbiarstwo

Wróżenie – wróżbiarstwo, dywinacja, to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych.

Badania etnograficzne różnych kultur wykazały, że wróżby są równie popularne jak wiara w bóstwa. Większość przepowiedni odnosi się do szczęścia w miłości, majątku lub posiadania dzieci, czyli do tego co najbardziej interesuje większość ludzkości.

Niektórzy przypisują popularności wróżbiarstwa kilka przyczyn psychologicznych:

Język wróżb jest prawie zawsze na tyle niejasny, aby trudno było zweryfikować ich prawdziwość w przyszłości, gdyż prawie zawsze pozostawia on dużą możliwość interpretacji, tego co ma się właściwie zgodnie z wróżbą wydarzyć.
Ludzie wierzący we wróżby mają skłonność do zapominania nieudanych przepowiedni. Za to doskonale pamiętają te, które się sprawdziły.
Wróżbiarze są dobrymi psychologami praktycznymi i umieją odgadywać, czego od nich oczekują klienci, „przepowiadając” im taką przyszłość, której się klienci podświadomie obawiają, lub odwrotnie – mówiąc im to, co chcą usłyszeć.

Techniki wróżenia

aeromancja – wróżenie na podstawie obserwacji atmosfery i zachodzących w niej zjawisk: wróżenie z chmur, komet itp.
aksynomancja – wróżenie za pomocą siekiery lub topora
alektromancja – wróżenie przy użyciu specjalnie tresowanego koguta
aleuromancja – wróżenie za pomocą mąki
alfitomancja – wróżenie za pomocą chleba jęczmiennego
alomancja – wróżenie za pomocą soli
amniomancja – wróżenie z tzw. czepka, czyli błony otaczającej czasem głowę noworodka
antropomancja – wróżenie polegające na badaniu wnętrzności kobiet i mężczyzn
apantomancja – wróżenie na podstawie niespodziewanie napotkanych zwierząt lub znalezionych przedmiotów
arytomancja (arytmomancja) – wróżenie z liczb
astragalomancja – wróżenie za pomocą kości do gry lub kostek oznaczonych literami alfabetu
astrologia – wróżenie na podstawie aspektów, pozycji i wpływów ciał niebieskich
belomancja wróżenie ze strzał
bibliomancja – wróżenie przy użyciu świętych ksiąg
brontoskopia – wróżenie z grzmotów i piorunów
bryzomancja – wróżenie ze snów odnoszące się do greckiej bogini Brizo
ceromancja – wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą, np. na Andrzejki
chiromancja – czytanie z linii na dłoni
dafnomancja – wróżenie z gałązek lauru wrzucanych w ogień
daktylomancja – wróżenie za pomocą pierścieni lub obrączek sporządzanych pod wpływem pewnych konstelacji
demonomancja – wróżenie przy pomocy demonów, np. poprzez wyrocznie
filirodomancja – wróżenie z liści róży
gastromancja (garosmancja) – wróżenie ze światła świec odbitego na powierzchni wody umieszczonej w okrągłym szklanym naczyniu
geomancja – wróżenie z rozrzucanego pyłu lub ziemi, wróżenie z naturalnych pęknięć i szczelin na powierzchni ziemi
wróżenie z gałęzi – np. wróżenie z gałęzi jemioły, wróżenie z gałązek wiśni, zob. też. powyżej dafnomancja
haruspicja – wróżenie z wnętrzności zwierząt, głównie z wątroby
hieromancja – wróżenie z chodu i trzewi zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę
hydromancja – wróżenie z wody
ichtiomancja – wróżenie z wnętrzności ryb

idolomancja – wróżenie z figurek, wizerunków i posągów
kapnomancja – wróżenie z dymu
kartomancja – wróżenie z kart, w tym także z kart tarota
katoptromancja – wróżenie ze zwierciadła
kattabomancja – wróżenie z naczyń wykonanych z metalu
kledonismancja – wróżenie z wypowiedzianych lub zasłyszanych słów
kleidomancja (klejdonomancja) – rozmaite metody wróżenia za pomocą klucza
kleromancja – wróżenie za pomocą kości zwierząt, kości do gry lub nasion bobu
koskinomancja – wróżenie za pomocą sita lub przetaka
krystalomancja – wróżenie z kryształów
lekanomancja – z ruchów węży
litomancja – wróżenie z dźwięku wydawanego przez poruszane kamienie szlachetne
logarytmancja – wróżenie za pomocą logarytmów
macharomancja – wróżenie z noży
metoposkopia – wróżenie ze zmarszczek na czole
miomancja – wróżenie z zachowania szczurów lub myszy
nekromancja – wywoływanie zmarłych lub wróżenie przy użyciu zwłok ludzkich
numerologia – wróżenie oparte na symbolice cyfr
oinomancja – wróżenie z barwy wina oraz z okoliczności towarzyszących jego piciu
ololigomancja – wróżenie ze sposobu szczekania psów
omfalomancja – wróżenie z pępka lub pępowiny
omomancja – wróżenie z kości łopatkowych
onejromancja – wróżenie z marzeń sennych
onomancja (onomatomancja) – wróżenie z imion
onychomancja – wróżenie z paznokci
ornitomancja – wróżenie z lotu, krzyku i śpie­wu ptaków
wróżenie z owoców jadalnych – np. wróżenie z jabłek, wróżenie z orzechów włoskich
owomancja (owoskopia) – wróżenie z jaj
pecomancja – wróżenie ze źródła
piromancja – wróżenie z ognia
rabdomancja – wróżenie za pomocą kijów lub okorowanych witek
rumpologia – wróżenie z pośladków
wróżenie z run
wróżenie z ryżu
sciomancja – wróżenie z cieni
skapulimancja – wróżenie z pęknięć na powierzchni wypalonej kości
stareomancja – przepowiadanie przyszłości z żywiołów
tasseomancja – wróżenie z fusów
tuframancja – wróżenie z popiołów
tyromancja – wróżenie ze sposobu, w jaki ścina się ser