Przepowiednia
Magia

Wyrocznia

W starożytności wyrocznią nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych. Do najbardziej znanych wyroczni należały: Wyrocznia delficka w świątyni Apollina w Delfach wyrocznia Zeusa w Dodonie wyrocznia Amona w oazie Siwa wyrocznia bogini Tanit w Kartaginie …

W teraźniejszości
Magia

Teraźniejszość

Teraźniejszość to część linii czasu dziejąca się obecnie (w liniowej koncepcji czasu). W tym sensie teraźniejszości przeciwstawia się przeszłość oraz przyszłość. W filozofii istnieje pozycja zwana prezentyzmem, według której teraźniejszość jest jedynym z trzech wymienionych stanów (przeszłość, przyszłość, teraźniejszość), który rzeczywiście istnieje. Terminy, które stosuje się do mówienia o pozostałych …

W przeszłości
Magia

Przeszłość

Przeszłość to część linii czasu, która już się wydarzyła (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które już miały miejsce. W tym sensie przeszłości przeciwstawia się przyszłość (zbiór zdarzeń, które wydarzą się później) oraz teraźniejszość (zbiór zdarzeń, które właśnie się dzieją). Przeszłość połączona z teraźniejszością …

W przyszłości
Magia

Przyszłość

Przyszłość to część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą. Rozważania na temat przyszłości zawsze zajmowały szczególne miejsce w filozofii oraz w życiu duchowym człowieka. Jest rzeczą dyskusyjną, czy ludzki …

Wróżbiarstwo
Magia

Wróżenie

Wróżenie – wróżbiarstwo, dywinacja, to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych. W środowisku naukowym wróżenie uznawane jest za pseudonaukę. Nie istnieje dowód potwierdzający skuteczność wróżenia. Badania etnograficzne różnych kultur wykazały, że wróżby są równie popularne jak …

Dusza po śmierci
Magia

Reinkarnacja

Reinkarnacja jest to pogląd, według którego dusza po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny. Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja i przedrostka re- (oznaczającego powtórzenie czegoś). …