Wiara w złe oko
Magia

Złe oko

Złe oko to pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć. Zbliżony charakter ma przekonanie, że nie należy chwalić dzieci i ich talentów, gdyż spowoduje to przeciwne, negatywne skutki w ich rozwoju. Rozpowszechnioną formą …

Rzucanie uroków
Magia

Urzeki

Urzeki, inaczej uroki, urzeczenie, czary to to formuły słowne, gesty i rożne praktyki, wynikające z myślenia i działania magicznego (magia), a przede wszystkim w magiczną moc słowa (zaklęcia), spojrzenia (uroczne oczy), mogące rzekomo wywierać wpływ na ludzi, zwierzęta, świat zewnętrzny. Urzeki są przejawem tradycyjnej kultury wiejskiej, znajdującymi się na pograniczu …

Zamawiane zaklęcie
Magia

Zamawianie

Zamawianie zaklęcia to w folklorze tradycyjnym zwyczaj, mający postać formuły słownej najczęściej połączonej z gestem. Praktyka ta wiąże się z obecnością w kulturze ludowej wiary w sprawczą moc słowa i jest charakterystycznym przejawem myślenia magicznego. Ów zwyczaj stosowany był w medycynie tradycyjnej i magii, ale także używano go w kontekście …

Magiczny talizman
Magia

Talizman

Talizman to przedmiot z przypisywanym mu działaniem magicznym (często drobny), mający przynosić jego posiadaczowi szczęście lub chronić przed nieszczęściami. Talizmany są czasem utożsamiane z amuletami, które zazwyczaj pełnią jedynie funkcje ochronne. Należy do rzeczy bardziej osobistych i dlatego powinno się go nosić blisko ciała

Magiczny amulet
Magia

Amulet

Amulet to osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym, posiadający różny kształt i formę, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego, czy zwierzęcego. Także w formie tabliczki z napisem. Często drobny przedmiot, pochodzenia naturalnego lub wytworzony, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi …

Magiczny symbol
Magia

Symbol

Symbol to semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, …